Πέτρουλα Σωτήρη 18 – Άνω Λιόσια, 13341 
2102484064