Πέτρουλα Σωτήρη 18 – Άνω Λιόσια, 13341 Τηλ. 2102484064